Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy wymagają jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni: