Kinezyterapia

Wykorzystuje ruch jako środek leczniczy. Ruch jest naturalnym bodźcem do przemian zachodzącym w naszym układzie kostno-stawowym, mięśniowym oraz w naszym metabolizmie.